Güncellendi
İşlem Başarılı !

Bizi tercih Ettiğiniz için Teşekkürler 

Metalaplazi demek hücre değişimi demektir. Yani midenin içindeki normal mide hücresi gider bağırsaktan hücreler gelir midenin içine yerleşir. Bu önemlidir çünkü mide hücresi aside ve dış etkenlere karşı dayanıklı hücredir ama bağırsaktan gelen bağırsak hücreleri mideye yerleştiği zaman mide asidinden etkilenirler ve zamanla bozulmaya başlarlar ve yine dış etkenler de buna katkıda bulunur.Bundan dolayı metaplastik hücreler yani midenin içine yerleşmiş bağırsak hücreleri zamanla bozulmaya başlar. İşte biz bu bozulma olayına displazi diyoruz,"Hücre bozulması". Displazi, metaplaziden farklıdır. Artık displazide önemli bir problem vardır; kansere doğru gidiş vardır ve bütün metaplastik hastaların %1-3'ü kansere doğru ilerleyiş gösterir. Bu nedenle biz bunu erken evrede tespit etmek isteriz. Displazinin de 2 tipi vardır. Yüksek dereceli displazi ve düşük dereceli displazi. Yüksek dereceli displaziden sonra da zaten erken evre kanser gelir. Biz metaplaziyi erken evrede tespit edersek ya da displazi evresinde tespit edersek bunu çıkartarak hastayı kurtarma şansımız var.

Metaplaziyi ve displaziyi standart endoskoplar kolay kolay göremiyor iken ileri düzey endoskoplar sahip oldukları magnifikasyon özelliği ile aynı zamanda kromoendoskopi dediğimiz özel ışıklandırma yöntemleri olan endoskoplar bu metaplastik ve displastik lezyonları çok kolay görebilmektedir. Ailesinde kanser riski olan, çok tuzla beslenen, tütsülenmiş gıda alan ve mide kanseri geçirmiş yakını olan kişiler mutlaka ileri düzey endoskopi yaptırmalıdır ve bu gibi kişilerin ailesinde muhtemelen metaplazi bulunur ve takibe alınırlar.

Standart endoskoplar midenin tabanını göremiyor iken, ileri düzey endoskoplar midenin tabanını, mikro-mimari damarsal yapısını görme yeteneğine sahip endoskoplardır.

Erken evre kansere, displaziye ve metaplaziye tanı koyma sayesinde hasta mide operasyonuna gitmeden ve kanser de ilerlemeden biz bunları ileri düzey endoskopi ile kazıyabiliyoruz.

İleri düzey endoskopi ile metaplastik alanın görüntülenmesi.